OGÓLNE I SZCZEGÓŁOWE CELE ANALIZY

W rozważaniach z poprzedniego rozdziału podkreślono, że każde zamierzenie związane z budową obiektowych systemów kompute­rowych wymaga przestrzegania pewnych reguł działania, które wyznacza tzw. teoria konstrukcji systemów informatycznych. W świetle tej teorii analiza\ systemu informacyjnego musi być. traktowana jako etap poprzedzający projektowanie nowych, lub adaptowanych systemów informatycznych. Etap ten obejmuje po­znanie, logiczne wiązanie oraz ocenę faktów dotyczących zarówno samego systemu, jak i otoczenia, w którym dany system funkcjo­nuje K.

Od wielu lat moje zainteresowanie techniką się rozwijało. Postanowiłem rozwijać tego bloga, aby podzielić się doświadczeniem, które nabyłem, Nazywam się Kornel Małaszyński i witam na mojej stronie!