OKREŚLENIE RELACJI

Punkt wyjścia do rozważań nad budową systemów informatycz­nych stanowi — obok cybernetyki, teorii informacji, prakseologii’ i teorii organizacji — powstała w latach pięćdziesiątych ogólna teoria systemów, jako nauka o charakterze interdyscyplinarnym, zajmująca się między .innymi zagadnieniami projektowania oraz identyfikacji systemów. Zdefiniowanie pojęcia „system” nastręcza pewne trudności zarówno w ujęciu naukowym, jak i potocznym, mimo (a może właśnie dlatego) że-termin ten jest używany niemal powszechnie. , Przytoczymy dwie definicje tego pojęcia. Według Engelsa system jest to zbiór elementów celowo ze sobą powiązanych, z których każdy realizuje określone funkcje podporządkowane celowi, jaki – postawiono przed systemem jako całością.

Od wielu lat moje zainteresowanie techniką się rozwijało. Postanowiłem rozwijać tego bloga, aby podzielić się doświadczeniem, które nabyłem, Nazywam się Kornel Małaszyński i witam na mojej stronie!