OPIS BAZY INDEKSOWEJ

Opis bazy indeksowej. W układzie ekonomicz­nym bazą indeksową są indeksy zawierające zakodowane infor­macje wykorzystywane do identyfikacji, selekcjonowania, grupowania i klasyfikacji zjawisk, czynności i przedmiotów właściwych’ procesowi funkcjonowania systemu informacyjnego.Podczas badania systemu analityk musi zwrócić szczególną uwagę na przydatność, indeksów w. warunkach aktualnie funkcjo­nującego systemu informacyjnego. A zatem winien on stwierdzić, czy:       ‘   poszczególne rodzaje indeksów charakteryzuje jednolita struktura symboli, przejrzysty układ oraz- łatwa zapamiętalność,   symbol indeksu jednoznacznie identyfikuje cechy informa­cyjne, których dotyczy,   symbol indeksu ma możliwie najmniejszą liczbę znaków,indeksy cechuje możliwość ich uzupełnienia bez narusza­nia; ustalonego systemu oznaczeń poszczególnych symboli.

Od wielu lat moje zainteresowanie techniką się rozwijało. Postanowiłem rozwijać tego bloga, aby podzielić się doświadczeniem, które nabyłem, Nazywam się Kornel Małaszyński i witam na mojej stronie!