OPRACOWANIE ZAŁOŻEŃ

W fazie piątej przystępuje się do opracowania założeń tech-. niczno-ekonomicznych projektowanego systemu, pozwalających użytkownikowi na podjęcie decyzji inwestycyjnych, zlecenie opra­cowania projektu technicznego oraz ukierunkowanie prac projek­towych zgodnie z życzeniem użytkownika.W dotychczasowej praktyce powszechnie stosowaną metodą projektowania systemów informatycznych jest’ metoda diagno­styczna. W metodzie diagnostycznej podstawą wyjściową do prac projektowych jest badanie, a następnie analiza funkcjonującego systemu informacyjnego. Wnioski kończące analizę i służą za punkt wyjścia do opracowania koncepcji systemu informatycznego oraz realizacji dalszych etapów prac projektowych.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Od wielu lat moje zainteresowanie techniką się rozwijało. Postanowiłem rozwijać tego bloga, aby podzielić się doświadczeniem, które nabyłem, Nazywam się Kornel Małaszyński i witam na mojej stronie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)