OPRACOWANIE ZAŁOŻEŃ

W fazie piątej przystępuje się do opracowania założeń tech-. niczno-ekonomicznych projektowanego systemu, pozwalających użytkownikowi na podjęcie decyzji inwestycyjnych, zlecenie opra­cowania projektu technicznego oraz ukierunkowanie prac projek­towych zgodnie z życzeniem użytkownika.W dotychczasowej praktyce powszechnie stosowaną metodą projektowania systemów informatycznych jest’ metoda diagno­styczna. W metodzie diagnostycznej podstawą wyjściową do prac projektowych jest badanie, a następnie analiza funkcjonującego systemu informacyjnego. Wnioski kończące analizę i służą za punkt wyjścia do opracowania koncepcji systemu informatycznego oraz realizacji dalszych etapów prac projektowych.

Od wielu lat moje zainteresowanie techniką się rozwijało. Postanowiłem rozwijać tego bloga, aby podzielić się doświadczeniem, które nabyłem, Nazywam się Kornel Małaszyński i witam na mojej stronie!