OPROGRAMOWANIE PODSTAWOWE

Kanał wielokrotny jest to kanał organizujący, jednocześnie   przesyłań bloków danych. Oznacza to, że posiada on możliwość  zainicjowania N różnych przesyłań dzięki przyporządkowaniu im  różnych słów sterujących, określających  różnych pól w pa­mięci operacyjnej. W maszynach ODRA 1300 kanałem takim jest- kanał multipleksorowy. Posiada on rejestr adresu urządzenia ze-wnętrzńego i może organizować jednocześnie N różnych przesy­łań z JV urządzeń.. Wielkość -N przyjmuje wartość od 1 do 63 [20, s. 3].Oprogramowanie podstawowe (program sterujący — EGZE­KUTOR) zapewnia realizację programowej strony kontaktu pro- ^ gramu użytkowego z urządzeniem zewnętrznym.

Od wielu lat moje zainteresowanie techniką się rozwijało. Postanowiłem rozwijać tego bloga, aby podzielić się doświadczeniem, które nabyłem, Nazywam się Kornel Małaszyński i witam na mojej stronie!