ORGANIZACJA PRAC

Ich zada­niem jest poznanie istniejącego systemu, krytyczna analiza wszelkich aspektów jego funkcjonowania oraz wykrywanie zrodeł nie­ sprawności. Z uwagi na specyficzny charakter pracy, osoba peł­niąca funkcje analityka systemu winna posiadać wiedzę z zakresu  teorii organizacji, i zarządzania, teorii systemów, cybernetyki, teo rii informacji, informatyki i odpowiedniej ekonomiki branżowej.Wskazane jest również, aby analityk dysponował podstawowymi wiadomościami z psychologii i pedagogiki. Okazuje się, ze posia danie tych wiadomości staje się niezmiernie przydatne przy nawiązywaniu kontaktów i ustalaniu faktów metodą wywiadów    i obserwacji .Oprócz tego analityk systemu winien  posiadać, specjalne zdolności i predyspozycje psychiczne, które są  niezbędne w twórczej pracy organizatorskiej.

Od wielu lat moje zainteresowanie techniką się rozwijało. Postanowiłem rozwijać tego bloga, aby podzielić się doświadczeniem, które nabyłem, Nazywam się Kornel Małaszyński i witam na mojej stronie!