OSTATNIA Z TECHNIK

Ostatnia z wyróżnionych technik ustalania faktów, tj. obser­wacja polega na dokładnym śledzeniu wykonywanych czynności przez osoby biorące bezpośredni udział w procesie funkcjonowa­nia systemu. Technika ta umożliwia uzyskanie wiadomości o po­wstawaniu każdego dokumentu źródłowego, sposobie prowadzenia kartotek ewidencyjnych i opracowywania dokumentów sprawoz­dawczych w przekroju każdego zagadnienia badanego systemu. Obserwując pracę poszczególnych osób należy odpowiedzieć na pytanie, dlaczego w konkretnych sytuacjach każda z nich postępuje ^właśnie tak, a nie inaczej, jakie czynności proceduralne wykonuje i czemu one służą?

Od wielu lat moje zainteresowanie techniką się rozwijało. Postanowiłem rozwijać tego bloga, aby podzielić się doświadczeniem, które nabyłem, Nazywam się Kornel Małaszyński i witam na mojej stronie!