PAMIĘĆ OPERACYJNA

Pamięć operacyjna        stosowana    w serii ODRA 1300     jest. pamięcią ferrytową z koincydencyjnym sposobem wybierania informacji. W jednostkach centralnych ODRA 1305 i ODRA 1325 konstruk­cja pamięci jest identyczna w sensie technicznym. Średnica ze­wnętrzna rdzeni ferrytowych, z których jest zbudowana, wynosi 0,55 mm. Przez każdy z tych rdzeni przechodzą trzy przewody . W przypadku jednoczesnego pojawienia się impulsu elektrycznego w dwóch przewodach może nastąpić zmiana stanu namagnesowania rdzenia, co w konsekwencji powoduje pojawie­nie się napięcia w trzecim przewodzie. Odpowiada to stanowi od­czytu informacji z pamięci. W stanie zapisu informacji obecność impulsu elektrycznego w trzecim przewodzie, skierowanego prze­ciwnie do pozostałych dwu, oznacza zapis informacji „1 a jego nieobecność.— zapis informacji „0”.

Od wielu lat moje zainteresowanie techniką się rozwijało. Postanowiłem rozwijać tego bloga, aby podzielić się doświadczeniem, które nabyłem, Nazywam się Kornel Małaszyński i witam na mojej stronie!