PODANE WSKAZÓWKI

Dla uzyskania sekwencyjności odpowiedzi należy uprzednio przygotować tzw. listę py­tań. Fragment takiej listy przedstawiono poniżej. W czasie roz- . mowy nie należy robić żadnych notatek, wpływa to bowiem często niekorzystnie na atmosferę rozmowy i przeszkadza w wypowia­daniu krytycznych uwag. Należy pamiętać o tym, aby nie prze­ciągać czasu trwania wywiadu.Jak’dotychczas, nie ustalono żadnych zasad prowadzenia wy­wiadów; wśród różnych istniejących koncepcji na szczególną uwa­gę zasługują następujące wskazówki podane przez D. Yeatesa .

Od wielu lat moje zainteresowanie techniką się rozwijało. Postanowiłem rozwijać tego bloga, aby podzielić się doświadczeniem, które nabyłem, Nazywam się Kornel Małaszyński i witam na mojej stronie!