PODZIAŁ URZĄDZEŃ

Głównym celem procesu przetwarzania, danych jest otrzymywa­nie z komputera informacji wyjściowej zawierającej końcowe re­zultaty tego przetwarzania. . Otrzymana informacja wyjściowa może być wykorzystywana dla wielu celów i może przyjmować różne formy w zależności od typu urządzenia i stosowanego noś­nika. Można wyróżnić cztery podstawowe cele uzasadniające w prowadzanie informacji z systemu przetwarzania danych.  Konieczność dialogu komputera z człowiekiem. Otrzymane z komputera dane są zazwyczaj końcowym produktem, systemu i muszą występować w formie czytelnej dla człowieka. Urządze­niami wyjściowymi, które tworzą taką formę informacji, są dru­karki wierszowe,’ dalekopisy, monitory ekranowe, pisaki xy itp.

Od wielu lat moje zainteresowanie techniką się rozwijało. Postanowiłem rozwijać tego bloga, aby podzielić się doświadczeniem, które nabyłem, Nazywam się Kornel Małaszyński i witam na mojej stronie!