PORÓWNANIE METODY

Porównując obie metody projektowania — prognostyczną oraz diagnostyczną — należy podkreślić, iż metoda pierwsza, uznana za teoretycznie poprawną, nie została zweryfikowana w praktyce. Natomiast metoda diagnostyczna jest metodą empirycznie zweryfi­kowaną i stosowaną powszechnie przy projektowaniu systemów.Nie odrzucając metody prognostycznej, zdecydowano się bar­dziej szczegółowo omówić w dalszej części opracowania metodę diagnostyczną projektowania systemów informatycznych, podkreś­lając, iż wiele z prezentowanych rozwiązań występuje również w metodzie prognostycznej, jak np. projekt wstępny lub projekt techniczny.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Od wielu lat moje zainteresowanie techniką się rozwijało. Postanowiłem rozwijać tego bloga, aby podzielić się doświadczeniem, które nabyłem, Nazywam się Kornel Małaszyński i witam na mojej stronie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)