PORÓWNANIE METODY

Porównując obie metody projektowania — prognostyczną oraz diagnostyczną — należy podkreślić, iż metoda pierwsza, uznana za teoretycznie poprawną, nie została zweryfikowana w praktyce. Natomiast metoda diagnostyczna jest metodą empirycznie zweryfi­kowaną i stosowaną powszechnie przy projektowaniu systemów.Nie odrzucając metody prognostycznej, zdecydowano się bar­dziej szczegółowo omówić w dalszej części opracowania metodę diagnostyczną projektowania systemów informatycznych, podkreś­lając, iż wiele z prezentowanych rozwiązań występuje również w metodzie prognostycznej, jak np. projekt wstępny lub projekt techniczny.

Od wielu lat moje zainteresowanie techniką się rozwijało. Postanowiłem rozwijać tego bloga, aby podzielić się doświadczeniem, które nabyłem, Nazywam się Kornel Małaszyński i witam na mojej stronie!