POSZCZEGÓLNE OPERACJE

W celu umożliwienia zasymbolizowania poszczególnych ope­racji należy odpowiednio je uporządkować przez podział na grupy . (na przykład operacje: ręczne, wejściowe, porządkowe, aktualiza­cji,, obliczeniowe oraz wyjściowe).Z punktu widzenia użytkownika i projektanta najistotniejszy jest podział na trzy pierwsze poziomy. Podział ten pozwala na jednoznaczne określenie obszaru opracowania poszczególnych eta- pów przygotowania systemu informatycznego. Można zatem przy­jąć, że:   koncepcje systemu informatycznego opracowuje się dla poziomu pierwszego, tj. systemu, ,projekty wstępne opracowuje;się dla poziomu drugiego, tj..podsystemów, oraz projekty techniczne (wraz z dokumentacją programowo- -eksploatacyjną) opracowuje się dla poziomu trzeciego, tj. jedno­stek przetwarzania, uwzględniając ‚dalszy podział technologiczny na moduły — konwersje i przebiegi oraz operacje.

Od wielu lat moje zainteresowanie techniką się rozwijało. Postanowiłem rozwijać tego bloga, aby podzielić się doświadczeniem, które nabyłem, Nazywam się Kornel Małaszyński i witam na mojej stronie!