POZA PAPIEREM

Poza’ papierem . znajduje się rząd młotków, przy czym dla każdej pozycji druko- , wania przeznaczony jest‘jeden młotek.’ >W momencie, gdy jakiś znak znajduje się w określonej pozycji drukowania, młotek , ude­rza poprzez łańcuch o papier. Większą szybkość drukowania moż­na uzyskać nie tylko poprzez zwiększenie prędkości przesuwania się łańcucha, ale także poprzez zwielokrotnienie zestawu znaków ‚ znajdujących się na zewnętrznej jego krawędzi.Drukowanie znaków, zarówno w drukarce bębnowej, jak i w drukarce łańcuchowej odbywa się „w locie”, ponieważ bęben i łańcuch obracają się nawet w czasie drukowania jakiegoś znaku lub wiersza.Jeszcze innym typem drukarek są drukarki mozaikowe.

Od wielu lat moje zainteresowanie techniką się rozwijało. Postanowiłem rozwijać tego bloga, aby podzielić się doświadczeniem, które nabyłem, Nazywam się Kornel Małaszyński i witam na mojej stronie!