POZA PAPIEREM

Poza’ papierem . znajduje się rząd młotków, przy czym dla każdej pozycji druko- , wania przeznaczony jest‘jeden młotek.’ >W momencie, gdy jakiś znak znajduje się w określonej pozycji drukowania, młotek , ude­rza poprzez łańcuch o papier. Większą szybkość drukowania moż­na uzyskać nie tylko poprzez zwiększenie prędkości przesuwania się łańcucha, ale także poprzez zwielokrotnienie zestawu znaków ‚ znajdujących się na zewnętrznej jego krawędzi.Drukowanie znaków, zarówno w drukarce bębnowej, jak i w drukarce łańcuchowej odbywa się „w locie”, ponieważ bęben i łańcuch obracają się nawet w czasie drukowania jakiegoś znaku lub wiersza.Jeszcze innym typem drukarek są drukarki mozaikowe.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Od wielu lat moje zainteresowanie techniką się rozwijało. Postanowiłem rozwijać tego bloga, aby podzielić się doświadczeniem, które nabyłem, Nazywam się Kornel Małaszyński i witam na mojej stronie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)