PRAWIDŁOWA OCENA

Zatem prawidłowo oceniając funkcje systemu informatyczne- . go uznamy, że spełnia on rolę służebną w stosunku do systemu?  nformacyjnego, którego zadania są wyznaczone przez organizację . , (funkcjonowanie i rozwój) systemu: zarządzania. Wynika stąd, że prawidłowe jest następujące uporządkowanie hierarchiczne:  system zarządzania, system informacyjny,     system informatyczny.  Zgodnie z ogólną teorią konstrukcji systemów mikroekono­micznych (ściślej: teorią hierarchizacji systemów) należy stosować’    sekwencję działań, według której do wybranego modelu systemu zarządzania — jako czynnika nadrzędnego — dobiera się adekwat­ny model systemu informacyjnego, a do niego z kolei dostosowuje model systemu  informatycznego.

 

Od wielu lat moje zainteresowanie techniką się rozwijało. Postanowiłem rozwijać tego bloga, aby podzielić się doświadczeniem, które nabyłem, Nazywam się Kornel Małaszyński i witam na mojej stronie!