PROGRAM STERUJĄCY

Program sterujący, uruchamiany’w tych momentach, ma możliwość podsumowania czasu rzeczywistego, jaki upłynął od momentu rozpoczęcia pracy jednostki centralnej (co minutę czas ‚ten drukowany,jest na*konsoli operatora), dokonania przeglądu . stanu systemu komputerowego oraz badania stanów  poszczegól­nych urządzeń. Informacje o. stanie systemu program sterujący drukuje na konsoli operatora. W, ten sposób wydruk ten stanowi , swego rodzaju raport o pracy systemu. Przy pracy wieloprogra­mowej operator systemu nie jest w stanie określić, ile czasu dany program był wykonywany, ponieważ powoływanie i zawieszanie pracy programu użytkowego wykonywane jest przez program ‚ sterujący. Dlatego też w~sterowaniu jednostki centralnej znajduje się zegar czasu programu.

Od wielu lat moje zainteresowanie techniką się rozwijało. Postanowiłem rozwijać tego bloga, aby podzielić się doświadczeniem, które nabyłem, Nazywam się Kornel Małaszyński i witam na mojej stronie!