PRZEDMIOTOWY ZAKRES ANALIZY

Formułowanie przedmiotowego zakresu analizy stanowi podstawowy element decydujący o strategii całego przyszłego postępo­wania w projektowaniu systemu informatycznego. Przy wyborze i formułowaniu zakresu analizy, należy uwzględnić m.in. nastę­pujące czynniki:  Istniejący zasięg komputeryzacji systemu informacyjnego. . Jeśli wprowadzone usprawnienia są zadowalające, to w pierwszym etapie należy analizować pozostałe nie skomputeryzowane podsy­stemy i to W kolejności prowadzącej do ich wewnętrznej inte­gracji. Natomiast w przypadku nieprawidłowego funkcjonowania , już eksploatowanych podsystemów powyższe zamierzenie należy poprzedzić wyjaśnieniem przyczyn wadliwości i przystąpić do ich usunięcia.

Od wielu lat moje zainteresowanie techniką się rozwijało. Postanowiłem rozwijać tego bloga, aby podzielić się doświadczeniem, które nabyłem, Nazywam się Kornel Małaszyński i witam na mojej stronie!