PRZEKŁAMANIE

W przy­padku pojawienia się przekłamania w czasie wykonywania się jakiegoś rozkazu, blok ten powoduje wielokrotne (do 8 minut czasu przetwarzania) powtarzanie jego wykonywania: Pozwala to za­chować ciągłość pracy systemu mimo przypadkowych zakłóceń.W przypadku trwałego przekłamania, czyli uszkodzenia, blok kon­troli powoduje przejście jednostki centralnej w stan diagnostyki,uruchamiając środki diagnostyczne (techniczne, mikroprogramo^ ‚ we i programowe) w celu zlokalizowania uszkodzenia.Kanały EC-4035-03-selektorowy i EC-4012-01-multipleksorowy ‘ są typowymi kanałami JS EMC. Tryb ich pracy Jest analogiczny  do opisanego w .jednostce centralnej EC-2032. Natomiast tryb , . pracy kanału EC-40Ó1 łączy w sobie cechy obydwu kanałów.

Od wielu lat moje zainteresowanie techniką się rozwijało. Postanowiłem rozwijać tego bloga, aby podzielić się doświadczeniem, które nabyłem, Nazywam się Kornel Małaszyński i witam na mojej stronie!