PRZESYŁANIE INFORMACJI

Przesyłanie informacji (bloku danych) między jednostką cen­tralną a dowolnym urządzeniem zewnętrznym odbywa się zawsze znak po znaku, -niezależnie od. typu podłączonego urządzenia. Niemniej jednak urządzenia zewnętrzne —a pod nazwą tą rozu­miemy zarówno pamięci zewnętrzne, jak i urządzenia wejścia- -wyjścia oraz urządzenia transmisji danych — różnią się między sobą zarówno szybkością przesyłania informacji, jak i sposobem jej przesyłania. Czytnik taśmy papierowej CDT 325 czyta na przy­kład Jnformację z szybkością 1000 znaków/s, ale już pamięć taś­mowa przesyła informacje z szybkością 128 tys., zaś dyskowa 200—400 tys. znaków/s.

Od wielu lat moje zainteresowanie techniką się rozwijało. Postanowiłem rozwijać tego bloga, aby podzielić się doświadczeniem, które nabyłem, Nazywam się Kornel Małaszyński i witam na mojej stronie!