PRZETWARZANIE KONWERSACYJNE

Przetwarzanie konwersacyjne znajduje zasto­sowanie wszędzie tam, gdzie zadanie do realizacji nie jest z góry jednoznacznie określone i wymaga decyzji użytkownika (czło­wieka) przy wyborze wariantu realizacji lub celowości albo bez- użyteczności dalszego przetwarzania. Głównymi zastosowaniami przetwarzania konwersacyjnego są systemy rezerwacji różnego rodzaju usług (noclegowych, transportowych, turystycznych, kul­turalnych itp.), systemy informujące, systemy wyszukiwania itp. Podstawowe wyposażenie takich systemów stanowią końcówki, dialogowe uniwersalne, jak: dalekopisy, monitory ekranowe, ma­szyny do pisania lub specjalizowane, jak: urządzenia wejścia i wyjścia akustycznego, aparaty wrzutowe o ograniczonych funk­cjach, klawiatury z wybranym repertuarem znaków itp.

Od wielu lat moje zainteresowanie techniką się rozwijało. Postanowiłem rozwijać tego bloga, aby podzielić się doświadczeniem, które nabyłem, Nazywam się Kornel Małaszyński i witam na mojej stronie!