PRZY MASOWYM PRZETWARZANIU

Jest to istotne zwłaszcza przy. masowym prze­twarzaniu wsadowym, gdzie przeprowadzenie takich operacji jak: kontrola formalna i merytoryczna danych źródłowych, założenie  zbiorów i ich uporządkowanie, wybranie i selekcja danych do dalszego przetwarzania, pozwalają na skrócenie całego cyklu prze­twarzania, zmniejszenie liczby danych przesyłanych w łączach transmisji danych’ oraz mają istotny wpływ na bezbłędność uzy­skanych ostatecznie informacji wynikowych. Możliwość progra­mowania działania urządzenia końcowego uzyskuje się przez wy­posażenie go w minikomputer i dostosowaną do przewidywanych zadań pamięć zewnętrzną. W’zależności od przeznaczenia koń­cówki programowanej dobiera się odpowiednie urządzenia wejścia- wyjścia, którymi mogą być monitory ekranowe, klawiatury, da­lekopisy przy pracy konwersacyjnej lub czytniki taśm lub kart dziurkowanych, dziurkarki taśm lub kart, drukarki, pisaki xy, urządzenia do wprowadzania i wyprowadzania mikrofilmów itp.

Od wielu lat moje zainteresowanie techniką się rozwijało. Postanowiłem rozwijać tego bloga, aby podzielić się doświadczeniem, które nabyłem, Nazywam się Kornel Małaszyński i witam na mojej stronie!