PUNKT WYJŚCIA

Punktem wyjścia jest tu opracowanie docelowej kon-, cepcji modelu kompleksowego systemu informatycznego układu ekonomicznego i sposobu’ stopniowej jej realizacji. Wymaga to synchronizacji przebiegu prac’analitycznych z kolejno zaprojekto­wanymi .podsystemami, które zapewnią podstawowe informacje niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania uprzednio już wdro- .żonych podsystemów informatycznych. Okazuje się, że przydat­nym narzędziem ustalającym obiektywną kolejność elementów prac związanych.z analizą, jak również i z projektowaniem kom­pleksowych systemów informatycznych są metody programowa­nia sieciowego .

Od wielu lat moje zainteresowanie techniką się rozwijało. Postanowiłem rozwijać tego bloga, aby podzielić się doświadczeniem, które nabyłem, Nazywam się Kornel Małaszyński i witam na mojej stronie!