RANGA INFORMACJI

Dokonać merytorycznej zmiany treści określonych nośni­ków w sposób umożliwiający podjęcie właściwej decyzji przez kie­rownictwo danej jednostki organizacyjnej;zachować lub zmienić dotychczasową algorytmizację pro­cesów transformacji zbiorów informacji zawartych na niektórych nośnikach; wyeliminować określone nośniki z uczestnictwa w.projek­towanym systemie informatycznym;  zachować lub zmienić dotychczasową trasę obiegu wyróż­nionych nośników między jednostkami organizacyjnymi;   ustalić najwcześniejsze i najpóźniejsze terminy korzysta­nia z informacji zawartych w różnych grupach przetwarzanych nośników; … wytypować, dziedzinę tematyczną, która — ze względu na swoją rangę-—w pierwszej kolejności podlega procesowi kom­puterowego przetwarzania informacji.

Od wielu lat moje zainteresowanie techniką się rozwijało. Postanowiłem rozwijać tego bloga, aby podzielić się doświadczeniem, które nabyłem, Nazywam się Kornel Małaszyński i witam na mojej stronie!