REALIZACJA PROGRAMOWA

Oczywiście realizacja programowa rozkazu trwa znacznie dłużej niż jego realizacja hardware’owa. Typowym przykładem może tu być obliczanie funkcji Bessela za pomocą komputera ODRA 1304 (jedno z tzw. zadań kontrolnych, służących do spraw­dzania poprawności obliczeń). Przed wprowadzeniem sprzętowej realizacji operacji zmiennoprzecinkowych wykonanie tego zada­nia trwało 35 min., natomiast po wprowadzeniu — 5 min.Warto zauważyć, że spośród jednolitej listy rozkazów kom­puterów serii ODRA 1300 najwięcej rozkazów realizowanych hardware’owo posiada ODRA 1305.Prócz jednolitej listy rozkazów komputery serii ODRA 1300 cha­rakteryzuje jednolitość w zakresie współpracy jednostek central­nych z urządzeniami zewnętrznymi .

Od wielu lat moje zainteresowanie techniką się rozwijało. Postanowiłem rozwijać tego bloga, aby podzielić się doświadczeniem, które nabyłem, Nazywam się Kornel Małaszyński i witam na mojej stronie!