ROZWÓJ SYSTEMU

Z kolei rozwój syste­mu jest to “przekształcenie struktury systemu (w sensie wzrostu : liczby jego części) lub usprawnienie (modernizacja) działania sy­stemu jako części lub całości. Główny cel sterowania systemu mo­że; być sformułowany jako jego funkcjonowanie lub rozwój.Wyróżniamy dwa podstawowe rodzaje systemów:  naturalne, tzn. stworzone przez samą naturę (której prawa rządzą przepływem informacji w systemie), powstające w wyniku samoczynnego działania procesów przyrodniczych i paraprzyrod- niczych (fizycznych, biologicznych itp.);  sztuczne, tzn. kreowane przez człowieka, zatem powstają­ce jako rezultat poczynań ludzkich w wielu dziedzinach życia (gospodarki, techniki, administracji itp.).

 

Od wielu lat moje zainteresowanie techniką się rozwijało. Postanowiłem rozwijać tego bloga, aby podzielić się doświadczeniem, które nabyłem, Nazywam się Kornel Małaszyński i witam na mojej stronie!