SIECI TRANSMISJI DANYCH

W miarę rozwoju informatyki znacznie zwiększa się zasięg geo­graficzny systemów, co powoduje konieczność przesyłania da­nych i wyników na znaczne nieraz odległości. W wyniku stoso­wania wsadowych metod przetwarzania, niezależnie od priorytetu programu i szybkości działania komputera, szybkość działania całego systemu komputerowego bywa ograniczona fizycznymi me­todami transportu danych źródłowych i wyników obliczeń. Jedy­nym sposobem rozwiązania tego. problemu jest zastosowanie do przesyłania transmisji danych.

Od wielu lat moje zainteresowanie techniką się rozwijało. Postanowiłem rozwijać tego bloga, aby podzielić się doświadczeniem, które nabyłem, Nazywam się Kornel Małaszyński i witam na mojej stronie!