SIECI TRANSMISJI DANYCH

W miarę rozwoju informatyki znacznie zwiększa się zasięg geo­graficzny systemów, co powoduje konieczność przesyłania da­nych i wyników na znaczne nieraz odległości. W wyniku stoso­wania wsadowych metod przetwarzania, niezależnie od priorytetu programu i szybkości działania komputera, szybkość działania całego systemu komputerowego bywa ograniczona fizycznymi me­todami transportu danych źródłowych i wyników obliczeń. Jedy­nym sposobem rozwiązania tego. problemu jest zastosowanie do przesyłania transmisji danych.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Od wielu lat moje zainteresowanie techniką się rozwijało. Postanowiłem rozwijać tego bloga, aby podzielić się doświadczeniem, które nabyłem, Nazywam się Kornel Małaszyński i witam na mojej stronie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)