SIECI WIELOPUNKTOWE

Transmisja danych wykorzystuje większość środków tech­nicznych (sieci i urządzenia) stosowane w telekomunikacji u jtktualnie jest wykorzystywana jedynie część zasobów telekomunikacji*, jednak niewątpliwie wraz z rozwojem doświadczeń, możliwości transmi­sji danych będą znacznie rozszerzone.Sieci wielopunktowe realizują dwukierunkową łączność mię­dzy większą liczbą punktów. Jeżeli łączność ta jest realizowana stale między tymi samymi punktami, to określamy ją mianem prostej  a jeżeli punkty, między którymi odbywa się łączność, mogą być każdorazowo wybierane .spośród większej . liczby punktów — łącznością wybierczą .

Od wielu lat moje zainteresowanie techniką się rozwijało. Postanowiłem rozwijać tego bloga, aby podzielić się doświadczeniem, które nabyłem, Nazywam się Kornel Małaszyński i witam na mojej stronie!