SKOMPLIKOWANA REALIZACJA

Innymi słowy realizacja jakiejś skomplikowanej operacji może być speł­niona drogą wykonania w komputerze programu , zawierającego rozkazy o daleko prostszej realizacji.   jąc tę zasadę, tj. zasadę programowej realizacji rozkazów, przy konstruowaniu komputerów można uzyskać znacz­ne efekty ekonomiczne; rezygnuje się wtedy z wyposażenia kom­putera w kosztowne układy realizacji mnożenia, dzielenia, ope­racji zmiennoprzecinkowych itd. na rzecz zastąpienia ich progra-, mem — ekstrakodem raz opracowanym, i włączonym na stałe do oprogramowania podstawowego maszyny. Programista korzysta^ jąc z komputera na bazie jego stałego oprogramowania, np. w ję­zyku komputerowym typu assembler, nie odróżnia w ogóle roz­kazów wykonywanych programowo (software’owo) od rozkazów wykonywanych przez sprzęt (hardware’owo).

Od wielu lat moje zainteresowanie techniką się rozwijało. Postanowiłem rozwijać tego bloga, aby podzielić się doświadczeniem, które nabyłem, Nazywam się Kornel Małaszyński i witam na mojej stronie!