SKOMPLIKOWANA REALIZACJA

Innymi słowy realizacja jakiejś skomplikowanej operacji może być speł­niona drogą wykonania w komputerze programu , zawierającego rozkazy o daleko prostszej realizacji.   jąc tę zasadę, tj. zasadę programowej realizacji rozkazów, przy konstruowaniu komputerów można uzyskać znacz­ne efekty ekonomiczne; rezygnuje się wtedy z wyposażenia kom­putera w kosztowne układy realizacji mnożenia, dzielenia, ope­racji zmiennoprzecinkowych itd. na rzecz zastąpienia ich progra-, mem — ekstrakodem raz opracowanym, i włączonym na stałe do oprogramowania podstawowego maszyny. Programista korzysta^ jąc z komputera na bazie jego stałego oprogramowania, np. w ję­zyku komputerowym typu assembler, nie odróżnia w ogóle roz­kazów wykonywanych programowo (software’owo) od rozkazów wykonywanych przez sprzęt (hardware’owo).

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Od wielu lat moje zainteresowanie techniką się rozwijało. Postanowiłem rozwijać tego bloga, aby podzielić się doświadczeniem, które nabyłem, Nazywam się Kornel Małaszyński i witam na mojej stronie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)