SPECJALNE CZYTNIKI

Do ich wprowadzenia służą specjalizowane czytniki, zazwyczaj bardzo proste w obsłudze, np. czytniki kart identyfikacyjnych, które zastępują tradycyjne przepustki i karty zegarowe i pozwa­lają na automatyczną ewidencję i rozliczenie czasu pracy pra- ‚ cowników dowolnego obiektu gospodarczego. Innym równie, po­pularnym nośnikiem są‘wykorzystane w handlu specjalne metki,” na podstawie których można szybko obliczyć należność klienta za dokonane zakupy, a ponadto prowadzić bieżącą ewidencję sprzedaży poszczególnych asortymentów towarów, dokonywać interwencyjnych zamówień artykułów, na które jest szczególny popyt, informować, które z artykułów nie cieszą się zaintereso­waniem klientów, a ponadto bilansować działalność placówki oraz opracowywać plan zamówień na bliższe i dalsze okresy.

Od wielu lat moje zainteresowanie techniką się rozwijało. Postanowiłem rozwijać tego bloga, aby podzielić się doświadczeniem, które nabyłem, Nazywam się Kornel Małaszyński i witam na mojej stronie!