SPOSOBY USTALENIA INFORMACJI

W praktyce stosuje „się. najczęściej następujące sposoby (tech­niki) ustalania informacji: wywiad, ankieta, obserwacja.Spośród wyżej wymienionych trzech technik wywiad stanowinajbogatsze źródło wiadomości- o badanym systemie [7, rozdz. 2.3]. Wiadomości te analityk systemu zdobywa w trakcie bezpośrednich rozmów z pracownikami interesujących go komórek (jednostek) organizacyjnych. Stosowanie technik wywiadu daje dobre wyniki zwłaszcza w przypadku wyjaśniania wątpliwości powstałych w wy­niku mylnej interpretacji obowiązujących regulaminów lub instrukcji. W trakcie wywiadu. analityk ma doskonałą okazję do wyjaśnienia celu swojej działalności badawczo-analitycznej.

Od wielu lat moje zainteresowanie techniką się rozwijało. Postanowiłem rozwijać tego bloga, aby podzielić się doświadczeniem, które nabyłem, Nazywam się Kornel Małaszyński i witam na mojej stronie!