SPRZĘT WYKORZYSTYWANY DO TELEEDYCJI

Dla potrzeb transmisji danych wiadomości przesyłane mogą wy­stępować w jednej z następujących postaci:jako prostokątne impulsy elektryczne, które pojawiają się :na wyjściu ż komputera (postać dynamiczna stałoprądowa), jako informacje utrwalone na^nośnikach maszynowych •• (karty i taśmy dziurkowane lub taśmy magnetyczne) (postać sta­tyczna),      jako sygnały wytwarzane przez czujniki ciągłych pro­cesów technologicznych (postać dynamiczna’ zmiennoprądowa), które to sygnały po przejściu przez konwertery analogowo-ćyfro- we przybierają postać dynamiczną stałoprądową.Dla potrzeb przesyłania wiadomości muszą być przekształ­cone w odpowiedni sygnał, którego parametry odpowiadają moż­liwościom kanału telekomunikacyjnego, przez który ma nastąpić przesyłanie.

Od wielu lat moje zainteresowanie techniką się rozwijało. Postanowiłem rozwijać tego bloga, aby podzielić się doświadczeniem, które nabyłem, Nazywam się Kornel Małaszyński i witam na mojej stronie!