STEROWANIE, PAMIĘĆ STAŁA

Jednostka centralna JC ODRA 1305 jest obecnie najbardziej wy­dajną i najnowocześniejszą z jednostek centralnych systemu ODRA 1300 . Systemy komputerowe oparte na tej jed­nostce charakteryzuje duża moc przetwarzania oraz możliwość pracy wieloprogramowej i wielodostępnej. Modularna struktura zarówno hardware’owa, jak i software’owa pozwala użytkowniko­wi na dobór odpowiedniej dla jego potrzeb konfiguracji sprzętu, i systemów oprogramowania.Z punktu widzenia architektury logicznej, w JC ODRA 1305 można wyróżnić następujące bloki funkcjonalne: sterowanie, arytmometr, pamięć operacyjna, kanały urządzeń zewnętrznych.Sterowaniem jednostki centralnej nazywamy zespół układów logicznych, sterujących pracą całego zestawu komputerowego zgodnie z algorytmem zawartym w jego systemie operacyjnym.

Od wielu lat moje zainteresowanie techniką się rozwijało. Postanowiłem rozwijać tego bloga, aby podzielić się doświadczeniem, które nabyłem, Nazywam się Kornel Małaszyński i witam na mojej stronie!