STEROWANIE PRACĄ JEDNOSTKI

Przy sterowaniu pracą jednostki centralnej ODRA 1305 pro­gramem sterującym nakładkowym E6RM lub systemem opera­cyjnym GEORGE3  liczba jednocześnie wykonywanych programów ograniczona jest jedynie pojemnością pa­mięci operacyjnej. W podanym wyżej przykładzie zo­stała przytoczona jedna z przyczyn przerwania normalnego.Można ogólnie powiedzieć, że do zewnętrznych przyczyn . przerwania normalnego należą wszystkie zmiany stanów urzą­dzeń zewnętrznych i kanałów. Przyczyn tych jest tyle, ile czyn­ników opisuje stan danego urządzenia zewnętrznego.Do wewnętrznych przyczyn, powodujących przerwanie nor­malne, należą przede wszystkim nieprawidłowa praca jednostki centralnej lub złe wykonywanie i przez nią programów. Oprócz nieprawidłowego przebiegu. pracy, przyczyną przerwania pracy programu użytkowego będzie zawsze przepełnienie zegara czasu rzeczywistego.

Od wielu lat moje zainteresowanie techniką się rozwijało. Postanowiłem rozwijać tego bloga, aby podzielić się doświadczeniem, które nabyłem, Nazywam się Kornel Małaszyński i witam na mojej stronie!