STEROWANIE PRACĄ JEDNOSTKI

Przy sterowaniu pracą jednostki centralnej ODRA 1305 pro­gramem sterującym nakładkowym E6RM lub systemem opera­cyjnym GEORGE3  liczba jednocześnie wykonywanych programów ograniczona jest jedynie pojemnością pa­mięci operacyjnej. W podanym wyżej przykładzie zo­stała przytoczona jedna z przyczyn przerwania normalnego.Można ogólnie powiedzieć, że do zewnętrznych przyczyn . przerwania normalnego należą wszystkie zmiany stanów urzą­dzeń zewnętrznych i kanałów. Przyczyn tych jest tyle, ile czyn­ników opisuje stan danego urządzenia zewnętrznego.Do wewnętrznych przyczyn, powodujących przerwanie nor­malne, należą przede wszystkim nieprawidłowa praca jednostki centralnej lub złe wykonywanie i przez nią programów. Oprócz nieprawidłowego przebiegu. pracy, przyczyną przerwania pracy programu użytkowego będzie zawsze przepełnienie zegara czasu rzeczywistego.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Od wielu lat moje zainteresowanie techniką się rozwijało. Postanowiłem rozwijać tego bloga, aby podzielić się doświadczeniem, które nabyłem, Nazywam się Kornel Małaszyński i witam na mojej stronie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)