STRUKTURA SYSTEMU

Strukturą systemu informacyjnego tworzy wyróżniony prze­strzennie i uporządkowany czasowo kompleks zbiorów informa­cji, punktów ich nadawania (generowania), kanałów ich przesyła­nia oraz punktów ich odbioru.Realizacja systemów informacyjnych przyjmuje praktycznie dwie formy— funkcjonowania i’rozwoju. Funkcjonowanie systemu informacyjnego polega na takim trybie realizacji procesu transformacji (przetwarzania) informacji, który nie narusza wzajemnych stosunków między wyróżnionymi elementami systemu (typu nadawca, odbiorca, kanał) iw konsek-. wencji nie pociąga za sobą ewidentnych zmian strukturalnych.Z kolei rozwój systemu informacyjnego jest.procesem,mody­fikacji ogniw strukturalnych i relacji funkcjonalnych tegoż syste­mu.

Od wielu lat moje zainteresowanie techniką się rozwijało. Postanowiłem rozwijać tego bloga, aby podzielić się doświadczeniem, które nabyłem, Nazywam się Kornel Małaszyński i witam na mojej stronie!