STRUKTURA SYSTEMU INFORMATYCZNEGO

Mimo że dotychczas eksploatowane systemy infor­matyczne nie obejmują wszystkich dziedzin działalności organi­zacji gospodarczych, uzyskane wyniki wskazują na możliwośći   konieczność dążenia do zbudowania takiego systemu, a z drugiej strony, na konieczność podziału całego systemu na części. Podział systemu na części, oddzielnie projektowane i programowane, pozwala na szybkie ich wprowadzenie do bieżącej eksploatacji bez stosunkowo dużych nakładów oraz „przewrotu” organizacyjnego w obiekcie.  System informatyczny obejmujący część dziedziny działalnoś­ci organizacji gospodarczej nazywany jest systemem cząstkowym (wycinkowym). Natomiast jeżeli komputero­wym przetwarzaniem objęte są wszystkie dziedziny działalności organizacji gospodarczej, to mamy do czynienia z systemem kom­pleksowym (całościowym).

Od wielu lat moje zainteresowanie techniką się rozwijało. Postanowiłem rozwijać tego bloga, aby podzielić się doświadczeniem, które nabyłem, Nazywam się Kornel Małaszyński i witam na mojej stronie!