STRUKTURALNIE

Strukturalnie (fizycznie) pamięć operacyjna systemu 1300 składa się z bloków,’ każdy o pojemności 16 K słów (K = 1024). Dwa- takie bloki zajmują jedną ramę jednostki centralnej, two­rząc tzw. jednostkę rozbudowy 32 K. Jednostka centralna ODRA 1305 może być wyposażona w pamięć operacyjną o łącznej po­jemności 32-256 K słów 24-bitowych .W jednostkach centralnych ODRA 1305 . i ODRA 1325 zasto­sowano tzw. metodę przeplotu adresów?, pozwalającą na . podnie­sienie efektywności dostępu do pamięci operacyjnej, co w kon- /{EGZEKUTOR).,Przydział-pól nie jest ustalbny i^z sta’, zawsze,. ‚ lecz ^mienia się zależnie od Sytuacji; ,w jąkiej znajduje się system   komputerowy. Gdy ‚pewne. ‚programy  zakpńczą swą pracę; są usuwane’z pamięci operacyjnej;-Na opróżnione przez nie miejsca .przesuwane są’ programy, które rozlokowane były zaraz zanimi, vząś na dotychczas zajmowanej przez ‚nie ,miejsca mogą być wpro­wadzane ‘nowe prbgramy.

Od wielu lat moje zainteresowanie techniką się rozwijało. Postanowiłem rozwijać tego bloga, aby podzielić się doświadczeniem, które nabyłem, Nazywam się Kornel Małaszyński i witam na mojej stronie!