STWORZONE MOŻLIWOŚCI

Transmisja danych stwarza możliwość przestrzennej pracy ‚ systemów informatycznych, która zależy zarówno od rodzaju sto­sowanej techniki, jak i stopnia automatyzacji procesów. Transmi­sja danych jest pewną funkcją wewnętrzną systemu informatycz­nego różniącą się od innych tym, że realizują je urządzenia dzia­łające w organizacji zarządzanej niezależnie i skupiającej wyko­nywanie analogicznych funkcji dla bardzo wielu różnych syste­mów. System informatyczny jest „właścicielem” lub „quasi-właścicielem” „wszystkich urządzeń. Projektant systemu jest decyden­tem w sprawie ich nabywania i wykorzystania, z wyjątkiem transmisji danych, którą nabywa w postaci usług telekomunikacji.

Od wielu lat moje zainteresowanie techniką się rozwijało. Postanowiłem rozwijać tego bloga, aby podzielić się doświadczeniem, które nabyłem, Nazywam się Kornel Małaszyński i witam na mojej stronie!