SYSTEM MONITORÓW

Konstrukcja mechaniczna dziurkarki została zaprojektowana na podstawie standardów JS EMC. Stanowi ona zwartą całoś o    wygodnym dostępie do poszczególnych zespołów,’co zapewnia łatwą obsługę i wymienność bloków. Urządzenie jest wyposażone w pulpit umożliwiający kontrolę poprawności jego pracy w reżi­mie autonomicznym, tj. poza zestawem komputerowym.System monitorów ekranowych MERA 7900 zapewnia użyt­kownikom możliwość tworzenia Różnych konfiguracji w zależności  od potrzeb. Zawiera również .wiele urządzeń opcjonalnych, które ’ zwiększają funkcjonalność systemu oraz umożliwiają rozszerzanie liczby terminali.

Od wielu lat moje zainteresowanie techniką się rozwijało. Postanowiłem rozwijać tego bloga, aby podzielić się doświadczeniem, które nabyłem, Nazywam się Kornel Małaszyński i witam na mojej stronie!