TABLICA PRZEPŁYWU INFORMACJI

Tablica przepływu informacji między nośnikami wejściowymi a wyjściowymi jednostki funkcjonalnej. Formularz dokumentu o powyższej nazwie sporządzono w formie tablicy krzyżowej . Podstawę budowy tablicy stanowi do­kument typu 6 . W górnym brzegu tablicy podane są informacje odnoszące się do nośników wejścio­wych jednostki funkcjonalnej, natomiast w lewym brzegu tablicy wyszczególnione są nośniki wyjścia, zaś w dolnym brzegu zazna­czono występowanie algorytmu przetwarzania informacji wejścio­wych na wyjściowe. W pokazanym na  przykładzie czyn­ność tę wykonano poprzez umieszczenie w odpowiednich kolum­nach tablicy znaku X. Znak4en również użyto jako identyfikator przepływu informacji z pól nośników wejściowych na wyjściowy prezentowanej jednostki funkcjonalnej.

 

Od wielu lat moje zainteresowanie techniką się rozwijało. Postanowiłem rozwijać tego bloga, aby podzielić się doświadczeniem, które nabyłem, Nazywam się Kornel Małaszyński i witam na mojej stronie!