TELEDATORY

Z punktu widzenia użytkownika systemu komputerowego naj­istotniejsze są urządzenia wejścia-wyjścia, którymi on dyspo­nuje. W tym zakresie transmisja danych nawet w najmniejszym ‚ zakresie nie ogranicza możliwości użytkownika, bowiem wszyst­kie urządzenia zewnętrzne, które podłącza się do komputera lo­kalnie w ośrodku obliczeniowym, można zainstalować u użytkow­nika i. połączyć z komputerem odpowiednio wyposażoną siecią transmisji danych. Dodatkowo transmisja danych pozwala ha orga­nizowanie pewnych specyficznych form przetwarzania, które ba­zują na rozproszeniu terytorialnym źródeł danych i odbiorców in­formacji, przy jednoczesnym wymaganiu nadążnego uzyskiwania . informacji w stosunku do powstających danych.

Od wielu lat moje zainteresowanie techniką się rozwijało. Postanowiłem rozwijać tego bloga, aby podzielić się doświadczeniem, które nabyłem, Nazywam się Kornel Małaszyński i witam na mojej stronie!