TEN SAM PROCES

Z kolei sam proces transformowania informacji może odbywać się przy użyciu środków (technik) dających się umownie podzielić na konwencjonalne i niekonwencjonalne.Taki informacyjny system zarządzania, który realizuje się ‚ ‚ podczas przebiegu procesów transformacji informacji przy użyciu niekonwencjonalnych’śrpdków przetwarzania określać będziemy,   mianem informatycznego systemu zarządzania. Z kolei stosownie’ do specyfikacji .wewnętrznej technik niekonwencjonalnych, wśród: informatycznych systemów zarządzania wyróżnić można systemy małej informatyki-oraz systemy komputerowe .Skrócona klasyfikacja systemów przedstawiona jest na rysun­ku 1.1 w układzie dwu wieloszczeblowych kryteriów podziału, tj. kryterium przedmiotowego (cztery pierwsze poziomy schematu) oraz realizacyjnego (dwa kolejne poziomy schematu). Na rysun­ku wyróżniono ponadto graficznie pewien ciąg elementów struk- , turalnych klasyfikatora systemów, w miarę ściśle; określający . obszar rozważań.

Od wielu lat moje zainteresowanie techniką się rozwijało. Postanowiłem rozwijać tego bloga, aby podzielić się doświadczeniem, które nabyłem, Nazywam się Kornel Małaszyński i witam na mojej stronie!