TEORETYCZNA FORMUŁA KONSTRUKCJI

Teoretyczna formuła konstrukcji informatycznych systemów obiektowych opiera się na cybernetycznym założeniu o pierwot- ności informacji i pochodności zasileń. Powyższą zasadę należy rozumieć w ten sposób, że celem funkcjonowania. układu infor­macyjnego jest kierowanie układem zasileniowym; zaś sprawność zarządzania jest bezpośrednią funkcją sprawnego działania układu informacyjnego.Jak pamiętamy (z podrozdz. 1.2) obiektowy, informatyczny sy­stem zarządzania został zdefiniowany jako taki informacyjny sy­stem zarządzania, który realizuje się podczas przebiegu procesów transformacji informacji przy użyciu niekonwencjonalnych, tzn. komputerowych, środków (technik),tej transformacji.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Od wielu lat moje zainteresowanie techniką się rozwijało. Postanowiłem rozwijać tego bloga, aby podzielić się doświadczeniem, które nabyłem, Nazywam się Kornel Małaszyński i witam na mojej stronie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)