TEORETYCZNA FORMUŁA KONSTRUKCJI

Teoretyczna formuła konstrukcji informatycznych systemów obiektowych opiera się na cybernetycznym założeniu o pierwot- ności informacji i pochodności zasileń. Powyższą zasadę należy rozumieć w ten sposób, że celem funkcjonowania. układu infor­macyjnego jest kierowanie układem zasileniowym; zaś sprawność zarządzania jest bezpośrednią funkcją sprawnego działania układu informacyjnego.Jak pamiętamy (z podrozdz. 1.2) obiektowy, informatyczny sy­stem zarządzania został zdefiniowany jako taki informacyjny sy­stem zarządzania, który realizuje się podczas przebiegu procesów transformacji informacji przy użyciu niekonwencjonalnych, tzn. komputerowych, środków (technik),tej transformacji.

Od wielu lat moje zainteresowanie techniką się rozwijało. Postanowiłem rozwijać tego bloga, aby podzielić się doświadczeniem, które nabyłem, Nazywam się Kornel Małaszyński i witam na mojej stronie!