TERMIN INFORMATYKA

Naw’et termin informatyka brzmi dla naszego ucha obco i pre­tensjonalnie. Termin ten został zaczerpnięty z języka francuskie-^ go, bo był wygodniejszy i szerszy od angielskiej nazwy „data Pro­cessing”, chociaż ten ostatni termin w brzmieniu „przetwarzanie danych” jest także powszechnie stosowany. Wiele oporów języko- * ; wych rodzi posługiwanie się słowem komputer, chociaż nie jest to . termin ani lepszy, ani gorszy od słowa telewizor, a na pewno bar­dziej komunikatywny od takich rodzimych propozycji, jak „ma­szyna cyfrowa” czy „mózg elektroniczny”.

Od wielu lat moje zainteresowanie techniką się rozwijało. Postanowiłem rozwijać tego bloga, aby podzielić się doświadczeniem, które nabyłem, Nazywam się Kornel Małaszyński i witam na mojej stronie!