TRAKTOWANIE JAKO USŁUGA

Transmisję danych można traktować jako usługę, podobnie jak inne techniki telekomunikacji, z tym że wymagania użytkow¬ników mogą być tu bardzo zróżnicowane, co powoduje koniecz¬ność każdorazowego dopasowania parametrów transmisji do in¬dywidualnych życzeń i potrzeb każdego z użytkowników. Wy¬stępuje. tu pewna sprzeczność z masowym charakterem usług telekomunikacyjnych, dla których obniżenie kosztu wiąże się z koniecznością unifikacji i parametryzacji realizacji tych usług. W odniesieniu do transmisji danych musi zatem mieć miejsce kompromis pomiędzy zindywidualizowanymi życzeniami klientów i parametrami powszechnie świadczonych usług telekomunikacyjnych.

Od wielu lat moje zainteresowanie techniką się rozwijało. Postanowiłem rozwijać tego bloga, aby podzielić się doświadczeniem, które nabyłem, Nazywam się Kornel Małaszyński i witam na mojej stronie!