TRANSMISJA DANYCH

Transmisja danych może stanowić technikę zastępczą w sto­sunku do transportu fizycznego, pozwala bowiem na przemiesz­czanie danych szybciej i w dowolnych momentach.. Problem stanowić może jednak wiarygodność przesyłanych danych, która, na skutek transmisji, ulega czasem pogorszeniu. Przy zapewnie­niu wiarygodności zgodnej z potrzebami użytkownika, transmi­sja danych przestaje być wyłącznie techniką transportową i staje się narzędziem, które w istotny sposób wywiera wpływ na tech­nologię przetwarzania, a co za tym idzie na planowe i terminowe otrzymywanie informacji niezbędnych dla prawidłowego gospo­darowania.

Od wielu lat moje zainteresowanie techniką się rozwijało. Postanowiłem rozwijać tego bloga, aby podzielić się doświadczeniem, które nabyłem, Nazywam się Kornel Małaszyński i witam na mojej stronie!