URZĄDZENIA STERUJĄCE TRANSMISJĄ

Zadaniem urządzeń sterujących transmisją danych jest zorga­nizowanie procesu przesyłania (zgodnie z ustalonym protokołem) oraz podniesienie efektywności wykorzystania kanałów kompu­tera i łącz telekomunikacyjnych przez różnych użytkowników, Protokoł określa zbiór zasad i reguł, według których odbywa ” się przesyłanie wiadomości pomiędzy dwoma (lub czasem kilko­ma) punktami sieci, transmisyjnej. Aby protokoł transmisji był’ jednoznaczny, jego opis musi zawierać następujące elementy:i charakterystykę procesu transmisji, punktów nadawania, odbioru i pośredniczących w transmisji oraz otoczenia, w jakim będzie ona przebiegać, definicję rozkazów i odpowiedzi (organizacyjnych) po­trzebnych do zrealizowania transmisji pomiędzy poszczególnymi punktami (sieci transmisyjnej).     definicję formatów bloków danych, za pomocą których transmitowane są rozkazy i odpowiedzi organizacyjne oraz dane(użytkownika,, komputera); formaty określają ustalony w danym przypadku sposób kodowania poszczególnych rozkazów i odpo­wiedzi,   definicję reakcji uczestników transmisji na wszystkie zde­finiowane rozkazy i odpowiedzi,     opis stosowanej i zalecanej kolejności rozkazów i odpo­wiedzi generowanych w ramach dialogu między poszczególnymi punktami biorącymi udział w transmisji.

Od wielu lat moje zainteresowanie techniką się rozwijało. Postanowiłem rozwijać tego bloga, aby podzielić się doświadczeniem, które nabyłem, Nazywam się Kornel Małaszyński i witam na mojej stronie!