UZYSKANIE WYMIENNOŚCI

W celu uzyskania wymienności między^nośnikami utwo­rzonymi przez odmienne systemy komputerowe stosuje się róż­nego rodzaju adaptacje hardwąre’owe. (głównie w jednostkach sterujących) i software’owe (za pośrednictwem programów tłu­maczących). Niezwykle ważnym zagadnieniem jest również wy­mienność nośników między urządzeniami przygotowania danych na.taśmie magnetycznej a systemem komputerowym, dla którego ten nośnik ma być przeznaczony .Najlepsze efekty uzyskuje się w urządzeniach, w skład których, wchodzi programowalna jednostka sterująca (np. minikomputer).’ Pozwala to bowiem na przygotowanie takiego programu kodo­wania danych, który spełniałby wszystkie wymagania stawiane nośnikowi przez system komputerowy.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Od wielu lat moje zainteresowanie techniką się rozwijało. Postanowiłem rozwijać tego bloga, aby podzielić się doświadczeniem, które nabyłem, Nazywam się Kornel Małaszyński i witam na mojej stronie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)