UZYSKANIE WYMIENNOŚCI

W celu uzyskania wymienności między^nośnikami utwo­rzonymi przez odmienne systemy komputerowe stosuje się róż­nego rodzaju adaptacje hardwąre’owe. (głównie w jednostkach sterujących) i software’owe (za pośrednictwem programów tłu­maczących). Niezwykle ważnym zagadnieniem jest również wy­mienność nośników między urządzeniami przygotowania danych na.taśmie magnetycznej a systemem komputerowym, dla którego ten nośnik ma być przeznaczony .Najlepsze efekty uzyskuje się w urządzeniach, w skład których, wchodzi programowalna jednostka sterująca (np. minikomputer).’ Pozwala to bowiem na przygotowanie takiego programu kodo­wania danych, który spełniałby wszystkie wymagania stawiane nośnikowi przez system komputerowy.

Od wielu lat moje zainteresowanie techniką się rozwijało. Postanowiłem rozwijać tego bloga, aby podzielić się doświadczeniem, które nabyłem, Nazywam się Kornel Małaszyński i witam na mojej stronie!