W CZASIE PRACY JEDNOSTKI

W czasie pracy jednostki centralnej -w trybie ESM M modyfi-j kacja rozkazu polega na dodaniu do 12-bitowej części N rozkazu 22-bitowej zawartości rejestru M (XI—X3). Rzeczywisty adres efektywny będzie oczywiście skorygowany zawartością rejestru DATUM-—również 22-bitowym. Natomiast w czasie pracy w* trybie EJM wykonywanie roz- 5 kazów skokowych różni się znacznie od opisanego w punkcie 3.5.1 [1, s. 19]. Przede wszystkim inna jest postać rozkazu skokowego (rys. 3.32 — rozkazy skoków relatywnych i pośrednich). Część X. określa, tak ja£ poprzednio, testowany  akumulator lub warunek. Część F — kod rozkazu, który może być zarówno parzysty, jak nieparzysty. Kod parzysty oznacza skok relatywny (względny), kod nieparzysty —skok pośredni.

Od wielu lat moje zainteresowanie techniką się rozwijało. Postanowiłem rozwijać tego bloga, aby podzielić się doświadczeniem, które nabyłem, Nazywam się Kornel Małaszyński i witam na mojej stronie!