W CZASIE PRACY JEDNOSTKI

W czasie pracy jednostki centralnej -w trybie ESM M modyfi-j kacja rozkazu polega na dodaniu do 12-bitowej części N rozkazu 22-bitowej zawartości rejestru M (XI—X3). Rzeczywisty adres efektywny będzie oczywiście skorygowany zawartością rejestru DATUM-—również 22-bitowym. Natomiast w czasie pracy w* trybie EJM wykonywanie roz- 5 kazów skokowych różni się znacznie od opisanego w punkcie 3.5.1 [1, s. 19]. Przede wszystkim inna jest postać rozkazu skokowego (rys. 3.32 — rozkazy skoków relatywnych i pośrednich). Część X. określa, tak ja£ poprzednio, testowany  akumulator lub warunek. Część F — kod rozkazu, który może być zarówno parzysty, jak nieparzysty. Kod parzysty oznacza skok relatywny (względny), kod nieparzysty —skok pośredni.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Od wielu lat moje zainteresowanie techniką się rozwijało. Postanowiłem rozwijać tego bloga, aby podzielić się doświadczeniem, które nabyłem, Nazywam się Kornel Małaszyński i witam na mojej stronie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)