W EKONOMICZNYM SYSTEMIE

W ekonomicznym systemie obiektowym na użytek badań ana­litycznych można wydzielić trzy podsystemy (podukłady) struktu­ralne, tj. podsystemy:   produkcji (i obsługi), który realizuje się za pośrednictwem . szeroko rozumianych procesów wytwórczych (technologicznych, technicznych, inwestycyjnych, remońtowycm itp.); zarządzania, który spełnia się za pośrednictwem procesów planowania (dokładniej: wytyczania celów, prognozowania, pro­gramowania i planowania), procesów realizacji (tj. organizacji, motywacji i pobudzania oraz wykonawstwa), a także procesów kontroli (ściślej: nadzoru, pomiarów i regulacji) [  informacyjny, który realizuje się za pośrednictwem pro­cesów transformowania informacji i ma za zadanie integrację obu podsystemów „instytucjonalnych” systemu mikroekonomicz- hego, tj. produkcji (w odniesieniu do przedsiębiorstwa jako cało­ści, wydziału, gniazda wytwórczego itp.) oraz zarządzania (w trój­szczeblowej strukturze kierownictwa).

Od wielu lat moje zainteresowanie techniką się rozwijało. Postanowiłem rozwijać tego bloga, aby podzielić się doświadczeniem, które nabyłem, Nazywam się Kornel Małaszyński i witam na mojej stronie!