W GRUPIE URZĄDZEŃ

W grupie urządzeń dopasowujących do najpopularniejszych należą modemy (modulatory-demodulatory), których zadaniem jest zmiana sygnału cyfrowego na sygnał zmiennoprądowy przesyła­ny np. łączami telefonicznymi. Na obu końcach łącza umieszcza / się modemy tego samego typu. Dodatkowo modemy mogą spełniać pewne proste funkcje związane z detekcją błędów. Urządzenia do­pasowujące dla przesyłania sygnałów cyfrowych łączami telegra­ficznymi  noszą nazwę urządzeń przekształcania sygnałów (UPS),a ich zadaniem jest takie przekształcenie sygnału komputerowego, aby mógł być on przesłany łączem telegraficznym i aby w pro­cesie przesyłania był możliwie odporny na zakłócenia. Dodatkowo można w  linii ‚zainstalować odrębne urządzenia zabezpieczenia przed błędami, co pozwala utrzymać liczbę błędów transmisji na wymaganym poziomie.

Od wielu lat moje zainteresowanie techniką się rozwijało. Postanowiłem rozwijać tego bloga, aby podzielić się doświadczeniem, które nabyłem, Nazywam się Kornel Małaszyński i witam na mojej stronie!