W GRUPIE URZĄDZEŃ

W grupie urządzeń dopasowujących do najpopularniejszych należą modemy (modulatory-demodulatory), których zadaniem jest zmiana sygnału cyfrowego na sygnał zmiennoprądowy przesyła­ny np. łączami telefonicznymi. Na obu końcach łącza umieszcza / się modemy tego samego typu. Dodatkowo modemy mogą spełniać pewne proste funkcje związane z detekcją błędów. Urządzenia do­pasowujące dla przesyłania sygnałów cyfrowych łączami telegra­ficznymi  noszą nazwę urządzeń przekształcania sygnałów (UPS),a ich zadaniem jest takie przekształcenie sygnału komputerowego, aby mógł być on przesłany łączem telegraficznym i aby w pro­cesie przesyłania był możliwie odporny na zakłócenia. Dodatkowo można w  linii ‚zainstalować odrębne urządzenia zabezpieczenia przed błędami, co pozwala utrzymać liczbę błędów transmisji na wymaganym poziomie.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Od wielu lat moje zainteresowanie techniką się rozwijało. Postanowiłem rozwijać tego bloga, aby podzielić się doświadczeniem, które nabyłem, Nazywam się Kornel Małaszyński i witam na mojej stronie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)