W JEDNOSTCE CENTRALNEJ

W jednostce centralnej ODRA 130p prawie wszystkie roz-. kazy, z wyjątkiem rozkazów zamiany postaci liczby ze zmienno­przecinkowej na stałoprzecinkową -i na odwrót oraz rozkazów- -instrukcji organizacyjnych, są realizowane mikroprogramowo. Pozostałe rozkazy są realizowane programowo; są to tzw. ekstra- kody.. Pojawienie się takiego rozkazu wywołuje przerwanie pracy bieżąco wykonywanego programu i rozpoczęcie pracy programu sterującego (EGZEKUTOR), który ‚ z. kolei powołuje jeden ze swoich programów, realizujących dany> rozkaz. Zakończenie tych czynności, tzn. wykonanie rozkazu ekstrakodowego, powoduje wznowienie pracy programu, do którego ten rozkaz należał.Z punktu widzenia sterowania wyróżnia się dwa stany pracy,. tj.. stan pracy programu użytkowego (EKM O) oraz stan pracy ‚ programu sterującego (EXM=1).

Od wielu lat moje zainteresowanie techniką się rozwijało. Postanowiłem rozwijać tego bloga, aby podzielić się doświadczeniem, które nabyłem, Nazywam się Kornel Małaszyński i witam na mojej stronie!